MENU

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

SINH TỐ GIẢI KHÁT

NƯỚC GIẢI KHÁT COCACOLA
Đăng ngày 03-07-2012 02:03:47 PM
Giá : 15 000 VND
Bún thịt nướng số 3A Tô Hiến Thành - Nước Giải Khát Cocacola

NƯỚC GIẢI KHÁT PEPSI
Đăng ngày 03-07-2012 01:58:00 PM
Giá : 15 000 VND
Bún thịt nướng số 3A Tô Hiến Thành - Nước giải khát Pepsi

NƯỚC GIẢI KHÁT SEVEN UP
Đăng ngày 03-07-2012 01:41:23 PM
Giá : 15 000 VND
Bún thịt nướng số 3A Tô Hiến Thành - Nước giải khát

NƯỚC CAM ÉP
Đăng ngày 03-07-2012 01:37:09 PM
Giá : 15 000 VND
Bún thịt nướng số 3A Tô Hiến Thành - Sản phẩm dùng kèm